dimarts, 9 de desembre de 2008


Energies renovables

INTRODUCCIÓ
La contaminació de l'atmosfera afecta la salut de les persones, animals i plantes. D'altra banda, la situació de l'atmosfera determina la climatologia del planeta i la vida depèn directament del clima. Qualsevol efecte negatiu sobre l'atmosfera pot tenir, doncs, una repercussió greu en els éssers vius. Cal reduir i evitar la contaminació de l'aire. Saps què és el que contamina la nostra atmosfera?
PREGUNTES
1 Què són les energies fòsils?

2 Quines són?

3 Què són les energies renovables?

4 Quines són?

5 Explica al manco quatre tipus d'energies renovables

6 Què és l'escalfament global?
RECURSOS
Energies renovables - http://www.aer-ribera.com/web_castella/cas2.03.htm

Energies renovables ll - http://www.blogger.com/%20http://www.educa.madrid.org/web/ies.victoriakent.torrejondeardoz/Departamentos/DFyQ/energia/e-3/energias.htm

Energies renovables lll - http://www.nodo50.org/panc/Ere.htm%20

Energies fòsils http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/CombusFos.htm%20%20

Contaminació atmosfèrica - http://www.blogger.com/%20http://www.xtec.net/~mferna99/projecte/aire.htm

Energia del sol - http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/energia/index.htm

Energia eòlica - http://www.iberdrola.es/wcorp/gc/es/doc/civ_iberdrola.html

Neteja el paisatge (tu i l\'estalvi energètic) - http://www10.gencat.net/mediamb_tma/AppJava/jsp/micros.jsp?Opcio=microsites.swf%20

LA GRAN PREGUNTA
Què creus que poden fer els governants del països per reduir la contaminació atmosfèrica? I nosaltres com a ciutadans?
AVALUACIÓ
S'avaluarà la presentació,la claredat i la coherencia de les respostes.